skip to Main Content

มีหลากหลายหนทางที่่คุณสามารถจะให้ความช่วยเหลือเด็กๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคเสื้อผ้า ของเล่น อุปกรณ์การเรียน หรือช่วยสนับสนุนสินค้าของเรา และคุณสามารถช่วยเหลือโดยการบริจาคตรงไปที่มูลนิธินาวาเด็กได้โดยการโอนเงิน เข้าบัีญชี

ธนาคารกรุงไทยสาขา ศรีนครพิงค์

ชื่อบัญชี มูลนิธินาวาเด็ก

เลขที่บัญชี: 296-1-07563-7

ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความกรุณา


Amount:

Copyright Kids Ark Foundation - All Rights Reserved

Back To Top